Akte van cessie (1900), akte van cessie voorbeeld (260) Akte van cessie vordering  (40)

Akte van cessie

Datum: 31 augustus 2017

Het contract waarmee u de afspraken rondom de verkoop van een vordering vastlegt, heet een Akte van cessie. Wij leggen u in dit artikel uit wat een akte van cessie is en welke bepalingen u erin kunt aantreffen.

Wat is een akte van cessie?

Een akte van cessie is een koopovereenkomst waarin alle afspraken rondom de verkoop van een vordering tussen partijen worden vastgelegd. Het is een juridisch document dat u zorgvuldig moet opstellen en vastleggen. 

 

Waarom een akte van cessie?

De verkoop van een vordering moet schriftelijk plaatsvinden, per akte. Een akte is in principe “een ondertekend geschrift, bestemd om tot bewijs te dienen”. Sinds 1 juli 2010 bepaalt de wet dat akten ook digitale bestanden kunnen zijn, zoals een PDF-bestand, mits deze aan bepaalde voorwaarden voldoet.

 

Wat staat er in een akte van cessie?

In een akte van cessie staat een nauwkeurige omschrijving van de vordering(en) die middels die akte worden overgedragen. Deze vorderingen worden aangeduid via het factuurnummer, de datum van de factuur en de debiteur. Ook staan in een akte van cessie de verkopende (cedent) en verkrijgende partij (cessionaris) omschreven. De prijs waarvoor de vordering wordt overgedragen/gecedeerd wordt vastgelegd en ook eventuele consequenties voor partijen wanneer de vordering niet wordt voldaan. 

 

Is alleen de akte van cessie voldoende voor rechtsgeldige verkoop van een vordering?

Nee. De debiteur of schuldenaar is geen partij in de akte van cessie. Daarom is behalve een akte van cessie ook een mededeling aan de debiteur nodig om de verkoop van een vordering geldig te laten zijn. De debiteur heeft er recht op te weten aan wie hij verschuldigd is. Tot het moment waarop de debiteur is geïnformeerd kan hij rechtsgeldig en bevrijdend betalen aan de schuldeiser, de partij die de cessie wil verkopen.