debiteurenfinanciering (70)

Debiteurenfinanciering - Wat is financiering van debiteuren?

Datum: 31 augustus 2017

Als u op internet zoekt naar dit debiteurenfinanciering raakt al snel in verwarring: termen worden door elkaar en verschillend gebruikt. De inhoud van het begrip lijkt daarnaast vooral af te hangen van de commerciƫle wens van de aanbieder. Het onderscheid tussen alle verschillende soorten wordt daardoor niet altijd duidelijk. Hieronder leggen wij daarom duidelijk uit wat debiteurenfinanciering is.

Wat is debiteurenfinanciering?

Debiteurenfinanciering is financiering op basis van het uitstaande saldo aan debiteuren. Omdat debiteuren onderdeel uitmaken van het werkkapitaal van een onderneming, is debiteurenfinanciering een vorm van werkkapitaalfinanciering.

 

Hoe word debiteurenfinanciering aangeboden?

Debiteurenfinanciering wordt via twee productvormen aangeboden:

  • Rekening-courant krediet: Deze vorm wordt het meeste ingezet door banken, omdat die het eenvoudigst is. U krijgt een kredietlimiet op uw zakelijke rekening, waarvan de hoogte wordt bepaald door de omvang van uw debiteuren en/of voorraden in de laatste jaarcijfers van uw onderneming. Let op! Vaak gaat men uit van het saldo van beiden na aftrek van vorderingen op zusterbedrijven, vorderingen ouder dan 90 dagen en soms ook vorderingen op buitenlandse entiteiten. De percentages verschillen per bank, maar als vuistregel kunt u ervan uitgaan dat een bank meestal 40-50% van de waarde van uw uitstaande debiteuren wil financieren. Heeft u een verzekering afgesloten tegen non-betaling, dan kan dit percentage stijgen naar zo’n 70%.
  • Factoring: Dit product wordt ingezet door factormaatschappijen. Omdat zij gespecialiseerd zijn in het inschatten van betaalrisico’s en beheren van debiteuren, zijn zij in staat meer geld aan u te lenen op basis van hetzelfde debiteurensaldo dan een bank.

Bij beide vormen worden de vorderingen op uw klanten als onderpand genomen. Mocht u failliet gaan, dan maakt de financier aanspraak op de opbrengst uit de vorderingen om haar lening aan jouw bedrijf afgelost te krijgen.

 

Debiteurenfinanciering en factoring is niet hetzelfde

Met name factoraars willen u doen geloven dat debiteurenfinanciering en factoring hetzelfde zijn. Maar u kunt dus voor uw debiteurenfinanciering ook terecht bij de bank. Bovendien financieren ook crowdfunders, zoals GeldVoorElkaar.nl, op basis van debiteuren. Het is altijd verstandig de verschillende mogelijkheden te vergelijken.

 

Is debiteurenfinanciering u nu duidelijk?

Simpel toch? Of niet? Op het internet worden verschillende termen gebruikt, zoals factoring, werkkapitaalfinanciering, of rekening courant limiet. Of men zegt dat er een vaste limiet per debiteur is, of een vaste limiet per bedrijf, of per omzet. Soms meent men dat debiteurenbeheer vast bij de financiering hoort, of dat voorraadfinanciering ook onderdeel uitmaakt van debiteurenfinanciering.

Omdat het uitstaande saldo van debiteuren normaal wordt gerekend tot werkkapitaal, wordt het ook wel een vorm van werkkapitaalfinanciering genoemd.