Hoe kun je als ondernemer het hoofd boven water houden? De financiële gezondheid van jouw organisatie gaat niet alleen om cijfertjes. Lees onze 15 tips!

Financieel gezond bedrijf - 15 tips - Gezond worden én blijven

Datum: 29 november 2017

Het is voor ondernemers soms lastig om het hoofd boven water te houden en het is niet altijd even makkelijk te achterhalen waar het aan ligt in de organisatie. Met dit artikel geven wij jou 15 tips om met jouw onderneming financieel gezond te worden én te blijven. Er worden tips gegeven vanuit verschillende vakgebieden, omdat er meerdere mogelijkheden zijn om financiële gezondheid te realiseren. Dit artikel is geschreven met behulp van vakdeskundigen op gebied van bedrijfsadministratie, HR en management.

De tips zijn bedoeld voor startende ondernemers, maar ook voor ervaren ondernemers zitten er nuttige tips bij. Met onze 15 tips om financieel gezond te worden én te blijven bieden wij (startende) ondernemers graag een helpende hand. Hopelijk zit er een goede tip tussen voor jou!

Tip 1: Wees betrouwbaar

Zorg, zeker in het begin, voor een snelle betaling aan jouw leveranciers. “Je maakt daarmee een betrouwbare indruk en dat zal zeker in jouw voordeel werken als een snelle betaling incidenteel niet mogelijk is”, zo stelt Dirk Jan van Arragon

Tip 2: Wees assertief met de betalingen van jouw klant

Schroom niet jouw klant op te voeden en stuur hen maandelijks herinneringen van openstaande facturen. Zodra jouw klant weet dat je regelmatig herinneringen verstuurt, zal hij/zij ook geneigd zijn eerder te betalen. Bovendien maak je daarmee ook een professionele indruk. De gedachte dat de klant geïrriteerd raakt door jouw herinnering, is onjuist. Wees je ervan bewust dat jouw klant in gebreke blijft, niet jij.

Tip 3: Herken het verschil tussen goed vakmanschap en goed ondernemerschap

Besef dat het zijn van een goede vakman/vrouw, niet hetzelfde is als het zijn van een goede ondernemer. Er komt meer kijken bij het ondernemerschap dan het uitvoeren van jouw vakgebied. Veel kun je inhuren, maar het goed kunnen interpreteren van jouw financiële cijfers is van levensbelang. Een overzicht eens per jaar is onvoldoende. Minimaal moet je een kwartaaloverzicht hebben. Maandelijks is nog beter.

Tip 4: Let op dat jouw inkomen wordt vastgesteld op basis van jouw jaarcijfers

Indien je een vast bedrag vanaf jouw zakelijke rekening naar jouw privérekening overboekt, besef dan dat dit een voorschot is. Dit houdt in dat een opgenomen voorschot in feite “ geleend” is van de onderneming. 

Er kan dus een restschuld aan de onderneming overblijven bij te hoge voorschotten. Zeker als je voor de onderneming vreemd geld gebruikt, is het verstandig de privé opnames in evenwicht te houden met de te verwachten winst.

Tip 5: Houd werk en privé gescheiden

Zorg voor een aparte zakelijke bankrekening. De privérekening ook voor het zakelijk verkeer gebruiken, geeft geen enkel inzicht in de financiën van jouw bedrijf. De stand van de zakelijke rekening geeft al wat inzicht in de inkomsten en uitgaven, zonder dat je de boekhouding raadpleegt.

Financieel gezond bedrijf worden met administratieve tips

Tip 6: Lenen en leasen kost absoluut geld

Zeker indien je wat privévermogen hebt, is het goedkoper daaruit wat aan de zaak uit te lenen voor aanschaf van duurzame middelen, zoals machines, auto’s etc. Lenen en leasen is altijd duurder. Beperk daarom wat je leent!

Tip 7: Let goed op jouw secundaire arbeidsvoorwaarden

Zorg dat je jouw arbeidsongeschiktheid op orde hebt. Mocht je enige tijd uit de running zijn, dan lijdt jouw bedrijf hier niet onder. Zo blijft jouw bedrijf financieel gezond. 

Tip 8: Zorg voor je eigen ontwikkeling in (verkoop/financiële) vaardigheden of koop ze in

Uiteraard kunt je zelf voor uw acquisitie zorgen. Maar je kunt ook gebruik maken van gespecialiseerde bedrijven die voor je op maat bellen. Zij kunnen je vaak ook coachen om betere verkoopgesprekken te voeren. 

Tip 9: Heb je personeel? Wees er dan zuinig op

Het behouden van goed personeel is een vak. Het eerlijk en efficiënt omgaan met verzuim is dat ook. Zorg voor goede arbeidsomstandigheden, voorwaarden en hulp van arbeidsrecht. Laat u desgewenst adviseren door een HR deskundige. Wim Rietveld noemt als voorbeeld: “Bij 100 medewerkers is één procent minder verzuim op jaarbasis een netto bedrag van minstens € 50.000, wees daarom zuinig op je personeel”. 

Tip 10: Kies het juiste moment en neem niet meteen mensen in dienst

“Tijdelijke medewerkers via een uitzendbureau of een payrollbedrijf in dienst nemen is een slimme keuze”, aldus Sylvia ter Wal. En wanneer je uiteindelijk een medewerker hebt gevonden die je bij je wilt houden, zorg dan dat je de arbeidsovereenkomst en -voorwaarden laat samenstellen door iemand die daar verstand van heeft.

Financieel gezond organisatie worden en blijven met nuttige HR tips

Tip 11: Ga af en toe met een P&O expert om tafel

Een P&O expert helpt je de basis neerzetten voor je personeelsbeleid en behoedt je voor de veelgemaakte fouten. Zo houd je grip op de groei en de risico’s die ondernemen (met personeel) met zich mee brengen. En, je betaalt niet meteen de hoofdprijs, want je besteedt er geen 20 uur per week aan. 

Tip 12: Herzie jaarlijkse langlopende contracten

Ga altijd in de eerst maand van het nieuwe jaar langs wat je kwijt bent aan vaste lasten. Denk bijvoorbeeld aan telefonie, energie, abonnementen, accountant en dergelijke. Vaak valt er een voordeel te behalen door nieuwe contracten af te sluiten of door over te stappen.

Tip 13: Flexibiliteit in onderscheidende factoren

Jeroen Paul Nijmeijer van Rijnconsult stelt het volgende: "Om je te blijven onderscheiden als organisatie draait het om realisatiekracht en wendbaarheid in de organisatie." Deze flexibiliteit kun je jouw mensen aanleren. Maar ze zijn gewend om in patronen te werken, begeleid je mensen dan ook intensief om een nieuwe werkwijze te implementeren. De omloopsnelheid van idee naar product kan omhoog door steeds meer met de klant behoeftes af te stemmen. Betrek je klant, maar ook je leveranciers, in je organisatie. Hierdoor werk je doelgerichter en levert jouw werk meer op.

Tip 14: Denk na over risico's en onderneem acties

Wees eerlijk over wat er mis kan gaan bij je onderneming en neem maatregelen. Wees niet overoptimistisch. Debiteurenbeurs stelt dat veel risico’s te beperken zijn door ze te verzekeren. Laat dat dan niet na! De premie staat vaak niet in verhouding tot een mogelijk verlies.

Tip 15: Werk je prognoses bij en wees reëel

De toekomst staat niet vast. Daarom is het belangrijk aan het eind van elke maand je korte termijn prognose bij te werken. Dan weet je waar je saldo naar toe gaat en kun je tijdig ingrijpen indien nodig. Maar heb je wel echt een reële prognose gemaakt? Weet je zeker dat je dat gaat halen? Trek dan eens 20% of 30% af van de omzet. Wat blijft er dan over? Niet pessimistisch bedoeld, maar 9 van de 10 prognoses komt nu eenmaal niet uit.

We bedanken de experts voor hun bijdrage aan deze 15 tips. Met de tips willen we aangeven dat het financieel gezond maken en houden van je bedrijf niet alleen te maken heeft met financiën. Ook andere factoren hebben daar (in)direct effect op. Hopelijk zat er een goede tip tussen voor jou.