Investeringen zijn nodig om te starten en groeien als ondernemer. Maar wat valt er precies onder investeringen en welke soorten zijn er? Debiteurenbeurs zocht het uit.

Investering

Datum: 7 oktober 2017

Om als ondernemer een product op de markt te zetten, of diensten te verlenen, zijn investeringen in het bedrijf nodig. Een onderneming kan namelijk niet zonder zogenaamde bedrijfsmiddelen. De aanschaf van deze bedrijfsmiddelen wordt doorgaans als investering gezien. Dit wil echter niet zeggen dat alle kosten die nodig zijn om het bedrijf draaiende te houden, mogen worden gezien als investeringen. Zo is het aanschaffen van nieuw papier voor in de printer geen investering.

Wat is een investering?

Een investering is de inzet van tijd, geld of mankracht om over een langere periode een doel te bereiken. Het gaat dus om uitgaven die nu worden gedaan, maar waar over lange termijn de vruchten van geplukt worden. Vandaar ook dat een investering vaak wordt gezien als een uitgave die de continuïteit en groei van de onderneming ten goede komt. Of een uitgave aan bedrijfskosten als investering mag worden gezien, hangt af van de waarde en de levensduur van het aangeschafte goed. Voor ondernemers die BTW-plichtig zijn, geldt dat aankopen met een waarde van minstens €450,- als investering worden gezien door de Belastingdienst. Hierbij geldt dat het aangeschafte product ten minste een levensduur van één jaar heeft.

Uitbreidingsinvesteringen en vervangingsinvestering

Logischerwijs is niet iedere investering hetzelfde. Grofweg wordt er onderscheid gemaakt tussen twee type investeringen: vervangingsinvesteringen en uitbreidingsinvesteringen. Vervanginsinvesteringen zijn de investeringen die gedaan worden om bestaande kapitaalgoederen die versleten zijn te vervangen door hetzelfde product in nieuwe staat. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de aanschaf van een nieuwe printer, zodra de oude printer kapot is. Bij een uitbreidingsinvestering worden kapitaalgoederen aangeschaft om de productiecapaciteit te vergroten en dus te groeien. Een voorbeeld van een uitbreidingsinvestering is een extra printer omdat de huidige printer het aantal printopdrachten niet aan kan. 

Geld investeren met investeringsaftrek

Een ondernemer die gaat investeren, mag een bepaald bedrag aftrekken van de winst over een boekjaar. Dit bedrag wordt de investeringsaftrek genoemd. Zodra een ondernemer investeert in zijn onderneming en deze investering voldoet aan de voorwaarden die de Belastingdienst heeft opgesteld, worden ondernemers dus gecompenseerd. De investeringsaftrek is een verzamelnaam voor drie aftrekposten voor investeringen: de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (kleine investeringen), de energie-investeringsaftrek (voor investeringen die op de Energielijst staan) en de milieu-investerinsaftrek (voor bedrijfsmidden van de Milieulijst).

Tips voor een goede investering

Omdat investeren onvermijdelijk is voor ondernemers en het vaak om aanzienlijke uitgaven gaat, zetten wij graag een aantal praktische tips op een rijtje. Zo ben jij goed voorbereid wanneer het tijd is voor investeringen.

  • Denk na over welk geld je wilt investeren. Ga je gebruik maken van geld dat je tot nu toe hebt opgespaard? Of is het nodig om de komende jaren geld apart te zetten zodat er geïnvesteerd kan worden? Zorg hierbij altijd voor een goede buffer, aangezien het om grote uitgaven gaat.
  • Kies een doel. Een investering is geen op zichzelf staande aankoop. Het is goed om te kijken waar jij met je onderneming naar toe wil. Op basis hiervan kunnen prioriteiten worden gesteld voor de noodzakelijke investeringen.
  • Benut de investeringsaftrek. Zoals in dit artikel uitgelegd, is de overheid bereid om een stimulans te geven aan ondernemers die willen investeren. Kijk goed naar de voorwaarden van de Belastingdienst en investeer op een dusdanige manier dat jij recht hebt op investeringsaftrek.
  • Wees geduldig. Investeren doe je niet voor de korte termijn. Zorg dus dat je het geld dat geïnvesteerd wordt ook daadwerkelijk over een langere periode kan missen. Op de lange termijn zal de onderneming de voordelen van de investering ondervinden, resulterend in betere bedrijfsresultaten.