Coronavirus

15 praktische tips in tijden van corona

Datum: 17 maart 2020

Ondernemen was altijd al uitdagend, corona heeft het nog uitdagender gemaakt. Vijftien praktische tips om je onderneming door de coronacrisis te loodsen!

Direct doen: richt je op cash!

Cash is nodig om de rekeningen te betalen en wellicht om de eerste inkoop te doen na de crisis. Cash is de brandstof waar je onderneming mee draait. Leg daar dan ook de prioriteit.

 

1.     De eerdere tip over werktijdverkoting kan niet meer: de regeling werktijdverkorting is komen te vervallen. Er komt een nieuwe regeling tegemoetkoming in de loonkosten. Lees meer hier.

 

2.     Vraag bijzonder uitstel aan voor de belastingen. Informatie vind je hier.

 

3.     Vraag om aanpassing van voorlopige belastingaanslagen. Informatie vind je hier.

 

4.     Zoek naar tijdelijke additionele financiering met borgstelling van de overheid. Informatie vind je hier.

 

5.     Zet bezittingen om in cash. Verkoop bijvoorbeeld je vorderingen. Dat kan hier.

 

6.     Breng je kosten terug waar je kunt: zeg onnodige abonnementen op, verminder tijdelijke arbeidskrachten waar geen werk meer voor is, zet niet cruciale ontwikkelprojecten stil.

 

7.     Breng je voorraad terug, zet automatische bestellingen stop, ga goed na welk onderhanden werk je eerst afrondt: liefst voor de goede klant die zeker gaat betalen.

 

8.     Wees scherp op je inkomsten: factureer zo snel mogelijk en wees strak op je debiteuren. Iemand die je daarbij kan helpen vind je hier.

 

Daarna: overzien en vooruitdenken

 

9.     Zorg dat je niet ziek wordt en mogelijke verspreiding vertraagt. Laat mensen thuiswerken en op werkplekken ver uit elkaar;

 

10.  Houd iedereen op de hoogte, maar wees directief. Geen ellenlange overleggen.

 

11.  Pak je liquiditeitsplanning er weer eens bij (of maak hem) en pas hem aan naar de nieuwe realiteit. Neem een worst case scenario: wat moet er op welk moment verder gebeuren?

 

12.  Bepaal voor jezelf: hoe lang kunnen we zonder omzet, welke grootste cash uitgaven kan ik beperken?

 

13.  Houd contact met je crediteuren en financiers. Onderzoek mogelijkheden voor additionele financiering of noodhulp.

 

Daarna: voorzichtig vooruit denken

 

14.  Welke kansen geeft de crisis ons bedrijf ten opzichte van de concurrentie?

 

15.  Wat hebben we geleerd ten aanzien van efficiënter werken, omgaan met een crisis, wat zijn de vitale functies van de onderneming?