factoring voordelen (20), factoring nadelen (20)

De voor- en nadelen van factoring

Datum: 31 augustus 2017

In dit artikel leggen we de diverse voor en nadelen van factoring uit. Er zijn een paar algemene voor- en nadelen aan factoring en bepaalde specifieke nadelen die horen bij verschillende vormen van factoring.

Algemene voordelen factoring

 1. Een belangrijk voordeel is dat je door middel van factoring meer kapitaal beschikbaar krijgt dan via een bankfinanciering op debiteuren. Factoraars financieren in de regel meer dan 70% van de waarde van je debiteuren, terwijl banken in de regel maximaal 50% van de waarde van je debiteuren willen financieren. Zo krijg je dus de beschikking over meer werkkapitaal met factoring.
 2. Omdat factoraars zich baseren op het uitstaand debiteurensaldo groeit en krimpt de financiering automatisch mee met de groei en krimp van je omzet.
   

Algemene nadelen factoring

 1. In het algemeen is factoring iets duurder dan bankfinanciering
 2. Uw klanten krijgen ook te maken met de factormaatschappij en dat kan hun afschrikken.
 3. Factormaatschappijen kunnen vorderingen of debiteuren uitsluiten, bijvoorbeeld omdat de debiteur financieel niet sterk genoeg lijkt om de vordering te betalen of omdat de debiteur gebruik van factoring door middel van een cessie- en/of verpandingsverbod in de leveringsvoorwaarden heeft uitgesloten. 
 4. Factoring heeft soms nog het imago dat het iets is voor zwakke ondernemingen. Hoewel dat al sterk minder wordt kan dit een argument zijn er niet voor te kiezen.

Behalve financiering eisen factormaatschappijen vaak dat zij ook uw debiteurenbeheer en kredietverzekering mogen doen. Of dat een nadeel of voordeel is hangt af van uw situatie. Wel zijn er altijd aanvullende kosten mee verbonden en bent u voor veel diensten afhankelijk van één maatschappij. Sommige ondernemers vinden dat makkelijk, anderen schrikken daarvan terug. 

Voordelen en nadelen spotfactoring

Spotfactoring is factoring op basis van individuele facturen. U kiest zelf welke vorderingen u aanbiedt.

Voordelen van spotfactoring

 1. U bent erg flexibel, zeker wanneer u kortstondig geld nodig heeft om een klein tekort te overwinnen.
 2. Niet al uw klanten krijgen te maken met de factoraar
 3. Zodra uw klant betaald heeft bent u van uw verplichtingen jegens de spotfactoraar af.
   

Nadelen van spotfactoring

 1. Als u meerdere facturen wilt financieren zult u ze allemaal afzonderlijk moeten indienen.
 2. De tarieven zijn vaak nog hoger dan bij reguliere factoring.

Wel of niet overdragen van risico aan factormaatschappij?

Een belangrijk onderscheid tussen factormaatschappijen is of zij u financieren met of zonder recourse: hebben zij recht geld van u te vorderen als de klant niet betaald of niet?
 

Voordelen van het overdragen risico

 1. U bent van het probleem en het risico af. Als uw klant niet kan betalen is dat het probleem van de factormaatschappij, niet meer van u. 

Nadelen van het overdragen risico

 1. Als uw klant niet wil of kan betalen zal de factormaatschappij incassotrajecten in gang zetten. Als uw klant daarin een vervelende ervaring opdoet kan dat zijn weerslag hebben op de relatie met u. 

Het voordeel van Debiteurenbeurs

Debiteurenbeurs financiert individuele facturen (spotfactoring) waarbij het risico alleen naar u wordt verlegd wanneer de klant niet wil betalen omdat hij niet tevreden is met uw werk. Wij vinden dat u de afspraken met uw klant behoort na te komen. Maar wij vinden ook dat mogelijke betalingsonmacht van de debiteur niet uw risico hoeft te zijn. Lees hier meer over onze werkwijze!