debiteurenbeheer (1000), wat is debiteurenbeheer (50)

Wat is debiteurenbeheer? Hoe doet u aan goede debiteurenbeheer?

Datum: 31 augustus 2017

Het beheren van uw openstaande vorderingen, oftewel het debiteurenbeheer, is een belangrijk onderdeel voor uw bedrijfsvoering. Wij leggen u in dit artikel uit wat debiteurenbeheer is en welke activiteiten er onder vallen. Het is een continu proces dat u gedisciplineerd moet uitvoeren.

Wat is debiteurenbeheer?

 

Debiteurenbeheer omvat alle activiteiten die zijn gericht op het tijdig ontvangen van betaling van openstaande vorderingen.

 

Uit welke activiteiten bestaat debiteurenbeheer?

Activiteiten die vallen onder debiteurenbeheer zijn:

  • Het vooraf controleren van de kredietwaardigheid en betaalmoraal van uw debiteuren via kredietrapportages;
  • Het maken van duidelijke afspraken omtrent de betalingstermijn;
  • Het juist en tijdig opstellen en versturen van de factuur;
  • Het voeren van een correcte en bijgewerkte debiteurenadministratie;
  • Telefonisch nabellen van te late betalers;
  • Schriftelijk aanmanen van te late betalers;
  • Het incasseren van vorderingen via juridische procedures.

Debiteurenbeheer is een continue bezigheid: goede ondernemers beheren hun debiteuren met regelmaat, consequent en gedisciplineerd. U kunt uw debiteurenbeheer overigens ook uitbesteden aan gespecialiseerde bureaus.

 

Wetgeving voor het beheren van debiteuren

Debiteurenbeheer is ook een proces: bovenstaande opsomming van activiteiten vinden in die volgorde plaats volgens de geldende wetgeving.

 

Zorg voor een goed, gedisciplineerd debiteurenbeheer

Een goed en gedisciplineerd debiteurenbeheer is van groot belang voor de onderneming. Het gaat immers om uw inkomende geldstroom, de beloning voor uw werk, waarmee u de uitgaven van uw onderneming voldoet. Maar ook zorgt een goed debiteurenbeheer voor een lagere positie debiteuren, een kortere debiteurentermijn en een hogere omloopsnelheid van de debiteuren. Goed debiteurenbeheer maakt uw bedrijf gezonder.