Over ons

Debiteurenbeurs is het eerste Nederlandse online platform dat bedrijven in staat stelt snel en flexibel financiering aan te trekken voor liquiditeitsbehoefte vanwege langlopende debiteuren. Ondernemingen kunnen .na inschrijving op ons platform financiering aantrekken voor vorderingen op hun grote klanten. Hierdoor is een hogere financiering mogelijk dan normaal bij banken of factormaatschappijen. Debiteurenbeurs kan worden gebruikt naast bijvoorbeeld rekening-courant kredieten, factoringkredieten of lange financieringen. Financiering is afkomstig van een groep institutionele en gekwalificeerde beleggers. De ontwikkeling van de Debiteurenbeurs is begonnen in de zomer van 2013, gebaseerd op vergelijkbare initiatieven in het buitenland, zoals de VS, Groot-Brittanië en Duitsland.

Organisatie en Vergunning

Debiteurenbeurs is een handelsnaam van Captix Nederland B.V., de juridische naam van de entiteit van waaruit wij de onderneming drijven.

Captix Nederland B.V. heeft van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een ontheffing voor het bemiddelen in opvorderbare gelden en staat geregistreerd onder nummer 19000040. Onder dit regime mag Captix Nederland B.V. bemiddelen in leningovereenkomsten van ondernemingen. Geldvragers zullen bij Captix Nederland B.V. daarom nooit particulieren zijn.

Een ontheffing van het bemiddelen in opvorderbare gelden betekent – strikt genomen – dat platform niet onder doorlopend toezicht van de AFM staat. Maar omdat de AFM de ontwikkelingen in de crowdfundingsector goed wil volgen, rapporteert Captix Nederland B.V. twee keer per jaar aan de AFM over onder meer de omvang van de Debiteurenbeurs.