Veelgestelde vragen

Wie kan investeren op Debiteurenbeurs?

Op Debiteurenbeurs kunnen zakelijke investeerders zoals family offices, pensioenfondsen, holdings, beheermaatschappijen, stichtingen en bedrijven investeren. Natuurlijke personen kunnen zich niet inschrijven als investeerder. Beleggingen moeten worden gedaan vanuit een zakelijke entiteit.

Is er een minimum-inleg?

Om te kunnen investeren dient een investeerder minimaal €50.000 euro vrij belegbaar vermogen te hebben.

Wat kost het mij?

Debiteurenbeurs rekent een percentage van 20% van het rendement van de investeerder voor haar diensten. Er zijn geen kosten voor inschrijving of abonnement, investeerders betalen alleen over de opbrengsten.

Kan ik mij terugtrekken?

Investeerders kunnen zich ieder moment terugtrekken van het platform. Gelden die zijn vastgelegd in bevoorschotte facturen kunnen pas worden teruggetrokken nadat de factuur is voldaan en de hele transactie is afgerond.

Wat gebeurt er als facturen later worden betaald dan verwacht?

De vergoeding van verkoper aan investeerder wordt berekend per dag. Wanneer de factuur later wordt voldaan dan verwacht wordt de vergoeding daarop aangepast.

Wat gebeurt er als de debiteur niet betaald?

Als de debiteur niet betaalt binnen 60 dagen na de aangegeven verwachte betaaldatum is de verkoper verplicht de vordering terug te kopen van de investeerder voor het betaalde voorschot en afgesproken beloning.

Wat behelst het inschrijfproces en hoe lang duurt het?

Wanneer u zich inschrijft zijn wij verplicht informatie op te vragen ter voorkoming van witwassen en “ken je klant”-principes volgens wettelijk vastgestelde regels en normen. Afhankelijk van de door u afgegeven informatie duurt inschrijven 1-2 weken.

Berekent Debiteurenbeurs BTW over de vergoeding van investeerders?

Debiteurenbeurs is niet BTW-plichtig en berekent derhalve geen BTW over de vergoeding.

Wat doet Debiteurenbeurs met mijn gegevens?

De door u aangeleverde gegevens worden alleen gebruikt voor identificatie en verificatie voor toelating op ons platform, conform wettelijk vastgestelde regels en normen. Debiteurenbeurs gebruikt uw gegevens niet voor commerciële doeleinden en verstrekt ze niet aan derden.