Privacybeleid

Artikel 1 Toepasselijkheid

Captix Nederland B.V., handelend onder Debiteurenbeurs, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Enschede en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 60245697 (Captix) verwerkt de persoonsgegevens van de Debiteurenbeurs. Captix hanteert een strikt privacybeleid. Wij nemen uw privacy uiterst serieus en gaan zorgvuldig met uw persoonlijke informatie om. Dit privacybeleid geeft aan hoe wij omgaan met de gegevens van prospects, klanten en partners.

Artikel 2 Reikwijdte

Gebruikers van de Debiteurenbeurs zijn ofwel vertegenwoordigers van rechtspersonen ofwel natuurlijke personen. Informatie over rechtspersonen zijn geen persoonsgegevens en volgens het Europese recht over gegevensbescherming dus niet relevant voor dit privacy beleid.

Artikel 3 Soorten persoonsgegevens

Captix verwerkt de volgende soorten persoonsgegevens:
 1. Naam en contactgegevens
 2. Login-gegevens (e-mail en wachtwoord)
 3. Informatie over het bedrijf waarvoor de persoon handelt, inclusief: financiële informatie, informatie over activiteiten van het bedrijf, informatie over betalingsgedrag en informatie over kredietwaardigheid
 4. Facturen en op facturen betrekking hebbende informatie zoals offertes, pakbonnen en algemene voorwaarden
 5. Historische informatie over activiteiten rond veilingen, inclusief: biedingsgedrag, betalings- en terugbetalingsgedrag, bankrekeningnummers en identificatiedocumenten

Artikel 4 Doel van de verwerking

Captix verwerkt deze gegevens met als doel:
 1. Verkopers van facturen en investeerders in facturen aan elkaar te koppelen
 2. De correcte werking van de Debiteurenbeurs te verzorgen en gebruikers te ondersteunen
 3. Facturen en verkopers op kredietwaardigheid te beoordelen
 4. Fraude tegen te gaan
 5. Betalingen in ontvangst te nemen en te doen
 6. Wettelijke verplichtingen, waaronder de identificatieplicht, op te volgen
 7. E-mails te versturen die betrekking hebben op veilingactiviteit van de gebruiker
 8. E-mails te versturen die betrekking hebben op gebruikersondersteuning
 9. E-mails te versturen die betrekking hebben op mogelijk interessante facturen voor investeerders, volgens criteria die de investeerders zelf instellen
 10. Promotiemateriaal te versturen waar de gebruiker uitdrukkelijk om gevraagd heeft

Artikel 5 Delen gegevens

Bepaalde persoonsgegevens die worden ingevoerd op de Debiteurenbeurs zijn zichtbaar voor andere gebruikers van de Debiteurenbeurs. In het bijzonder heeft een verkoper toegang tot de gegevens die betrekking hebben op investeerders die hebben geboden op zijn of haar factuur. Een investeerder heeft toegang tot de gegevens die betrekking hebben op aangeboden facturen, inclusief gegevens over de verkopers die facturen hebben aangeboden. Captix kan ook informatie delen met derden, zoals publiekrechtelijke instanties voor zover verplicht is op grond van de wet of een gerechtelijk bevel. Op onze dienstverlening zijn de algemene voorwaarden van toepassing die aan de gebruikers worden bekend gemaakt voordat met hen een contract wordt afgesloten.

Artikel 6 Opslag gegevens

De verzamelde gegevens worden opgeslagen in een beveiligde omgeving bij een in Nederland gevestigde hosting aanbieder.

Artikel 7 Rechten van gebruiker krachtens de Wet bescherming persoonsgegevens

Gebruikers kunnen gebruik maken van hun recht hun persoonsgegevens in te zien, deze te corrigeren, verzet aan te tekenen en de gegevens te vernietigen door daartoe een verzoek bij Captix in te dienen.

Artikel 8 Dataretentie

Captix bewaart de persoonsgegevens van een gebruiker totdat het desbetreffende gebruikersaccount is verwijderd. De persoonsgegevens als verkoper of investeerder worden in de database opgeslagen voor 10 jaar nadat de account in het voorkomende geval is verwijderd.

Artikel 9 Cookies

Captix maakt gebruik van cookies. Een cookie is een tekstbestand dat op uw computer wordt geplaatst wanneer u een website bezoekt. Wij gebruiken cookies om u in te loggen en wij gebruiken cookies van Google en Facebook om na te gaan welke pagina's u bezoekt op de Debiteurenbeurs.

Artikel 10 Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de Website gebruiken en mogelijk hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina's zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Artikel 10 Facebook Pixel

Wij maken gebruik van de Facebook Pixel om de effectiviteit van onze reclamecampagnes te meten. Met de Facebook Pixel kunnen wij de acties van gebruikers volgen nadat ze naar een website van een provider zijn doorverwezen door op de advertentie van een partner te klikken. Zo kunnen wij de effectiviteit van onze advertenties registreren. De verzamelde gegevens zijn anoniem. Dit houdt in dat we de persoonlijke gegevens van een individuele gebruiker niet kunnen bekijken. De verzamelde gegevens worden echter wel door Facebook opgeslagen en verwerkt. Als u een Facebook account hebt, kan Facebook deze gegevens koppelen met gegevens op uw Facebook account. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar het privacybeleid van Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/. Daarnaast wordt er een cookie op uw computer opgeslagen voor deze doeleinden. U kunt de toestemming hiervoor intrekken op: https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/

Artikel 12 Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over dit privacybeleid? Neem dan contact met op met Captix.

Artikel 13 Wijzigen van dit privacybeleid

Captix behoudt zich het recht voor dit privacybeleid aan te passen. De wijzigingen zullen op deze pagina worden doorgevoerd.